image

का हरवते अचानक ओल ती निरागस डोळ्यांची?
आईच्या कडेवर लागली असेल का चाहूल हिला पुढच्या आव्हानांची?

Advertisements